Kraj za igro

in nasmeh

SKLAD VRTCA


SKLAD zavoda VOMT

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

DOBRODELNA PRIREDITEV