Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih

ягоды годжи

Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Izpis otroka

Če želite otroka izpisati iz vrtca, morate to storiti najkasneje do 25. v obračunskem mesecu z izpisnico na upravi vrtca. Izpisnica je priloga tega obvestila.