Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih

ягоды годжи

Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Jedilnik

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Obveznosti staršev

Starši ste dolžni:

  • zagotoviti spremstvo otroka na poti v in iz vrtca v skladu z Zakonom o zagotavljanju varnosti v cestnem prometu,
  • otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice,
  • upoštevati Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu,
  • pravočasno prihajanje po otroka v skladu z izbranim programom,
  • obveščati vrtec o spremembah v zvezi s podatki, ki vplivajo na varnost otrok ali obračun oskrbnin,
  • redno plačevati ceno programa predšolske dejavnosti na osnovi Pravilnika o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otroka v Vrtcih Občine Moravske Toplice.