Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih

ягоды годжи

Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Pravica staršev in otrok

Vrtec je institucija, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. Otrokove pravice uk replica watches zastopajo starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Starši imajo pravico do vpogleda v programe, ki jih pripravimo na nivoju VRTCA oz. enote, do obveščenosti o življenju in rolex replica delu v VRTCU in pravico do zaščitene zasebnosti, s poudarkom na osebnih podatkih.
Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v VRTCU, pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.