Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana JAVNA OBVESTILA DARILA in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Predstavitev

Organizacijske enote:

Zavod Vrtci Občine Moravske Toplice združuje šest enot:
־ Bogojina,
־ Filovci,
־ Fokovci,
־ Martjanci,
־ Moravske Toplice,
־ dvojezična enota Prosenjakovci – Pártosfalva.

Upravno računovodska služba je locirana v enoti Moravske Toplice in v prostorih občinske stavbe Občine Moravske Toplice.

Organizacijske vodje:
Bogojina: Marjana Kolar
Filovci: Gordana Počič
Fokovci: Jožica Kučan
Martjanci: Klaudija Goldinskij
Moravske Toplice: Katja Hozjan
Prosenjakovci – Pártosfalva: Bernarda Koroša Pantović

Poslovalni čas vrtca

Poslovalni čas prilagajamo potrebam staršev.
enota Bogojina: od 6.30 do 15.30 ure
enota Filovci od 6.30 do 15.30 ure
enota Fokovci od 6.30 do 15.30 ure
enota Martjanci od 6.00 do 16.00 ure
enota Moravske Toplice: od 6.00 do 16.00 ure
dvojezična enota Prosenjakovci – Pártosfalva od 6.30 do 15.30 ure.

Spremembe poslovalnega časa so možne in zagotovljene v primeru objektivnih potreb staršev in zadostnega števila prijavljenih otrok.
Poslovalni čas vrtcev je vezan na sklep Občinskega sveta občine Moravske Toplice, ki je na svoji seji dne 22.08.2005 sprejel sklep, da Vrtci Občine Moravske Toplice poslujejo v času, ko sta od vseh otrok enote stalno prisotna najmanj dva otroka.

Pred prazniki vrtci poslujemo normalno, če se prijavi zadostno število otrok (najmanj 10 otrok – sklep sveta zavoda). V primeru manjšega števila prijavljenih otrok organiziramo varstvo v dežurnem vrtcu.
V šolskem letu 2014/2015 bomo dežurstva izvajali v času počitnic.
Starši bodo potrebe izražali z anketami. V kolikor prijavljenih otrok v času dežurstva ne bo v vrtec, le-ta zaračuna stroške, razen če starši predložijo zdravniško potrdilo.

 

Po sklepu Občinskega sveta z dne 25.02.2008 se za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu staršem stroški za otroka v celoti odbijejo. Da bi starši uveljavljali navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj do 25. junija.

Dnevni red je prilagojen poslovalnemu času posamezne enote, povsod pa so zajete naslednji elementi:

  • do 7.30: dežurstvo - prihod otrok v vrtec, vključevanje v igro
  • od 8.00 do 9.00: zajtrk
  • od 11.00 do 14.30: kosilo, počivanje ali mirne dejavnosti, popoldanska malica
  • po 14.30: dežurstvo – dejavnosti v igralnici ali na prostem, odhod otrok
  • od 7.30 do 14.30: načrtovane in spontane, skupinske in individualne dejavnosti na različnih področjih, v igralnici in na prostem