Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih

ягоды годжи

Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Jedilnik

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Programi

Programe v vrtcih določa 14. člen Zakona o vrtcih.

Vrtec lahko glede na trajanje izvaja:

  • dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne, celodnevno ali izmenično;
  • poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, popoldne in izmenično;
  • krajše programe v trajanju od 600 do 720 ur letno.

 

Vrtci Občine Moravske Toplice izvajajo dnevne programe, ki so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo.

V oddelke dnevnih programov so po želji staršev vključeni posamezni otroci, ki so sicer vključeni v poldnevni program. Po sklepu Sveta zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice potekajo ti programi v času od 7.00 do 13.00 ure.

Vpis otrok v posamezne programe za novo šolsko leto bo potekal v mesecu marcu 2012.

Otroke sprejemamo glede na prosta mesta v posameznih enotah tudi med šolskim letom, oziroma jih v dogovoru s starši preusmerimo v enoto, ki ima prosta mesta.