Kraj za igro

in nasmeh

GOZDNI VRTEC

Vrtci občine Moravske Toplice, enota Bogojina oddelke 3 – 6 let, enota Filovci oddelek 1 – 6 let, enota Fokovci oddelek 1-6 let, enota Moravske Toplice oddelki 2 – 3 let, 3 – 5 let in 4 – 5 let in enota Prosenjakovci oddelek 1 – 6 let smo člani Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije. Mreža gozdnih vrtcev in šol Slovenije je nastala in se razvija s pomočjo vrtcev in šol, Inštituta za gozdno pedagogiko in ima podporo pri zavodu RS za šolstvo.

Naše enote oz. posamezni oddelki smo se k Mreži gozdnih vrtcev in šol Slovenije pridružili v letošnjem šolskem letu. V bližini naših vrtcev so gozde in poljske poti, gozdovi, polja, travniki ipd. Z otroki hodimo na sprehode v bližnji gozd, kjer se sprostimo, igramo, gibamo, raziskujemo in se dobro počutimo. Strokovni delavci spodbujamo kreativnost, radovednost in sodelovanje naših otrok. Z rednimi obiski bližnjih gozdov iščemo poti nazaj k naravi, k večji svobodi gibanja in pozitivnemu mišljenju, sprostitvi uma. Skozi dejavnosti in čas, ki ga preživimo v gozdu, stremimo k doseganju ciljev, ki nam jih že v osnovi nalaga kurikul, in nam ponujajo vedno nove možnosti, priložnosti poučevanja, vseživljenjsko učenje, raziskovanje, ustvarjalnost, abstraktno mišljenje ter samozavest in samozaupanje vase, predvsem pa razvoj spoštljivega in odgovornega odnosa do narave in okolja, ki nas obdaja.
Otroci kažejo veliko zanimanja za obiske gozda in vse kar najdemo v njem, podrasti, drevesa, stopinje od živali ipd. Gozd bomo obiskovali vse šolsko leto in opazovali njegovo spreminjanje skozi letne čase.

Zapisala Gordana Počič, dipl. vzg.