Kraj za igro

in nasmeh

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

Zdravje v vrtcu je nacionalni program, ki ga enota Filovci izvaja že tretje leto. Je program, ki ga koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, vanj pa se vključujejo vrtci po celotni Sloveniji.

Splošni cilji programa so:
• promocija zdravega načina življenja,
• razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje,
• ozaveščanje dejavnikov tveganja.

Skozi šolsko leto smo izvedli številne dejavnosti in povabili na obisk zunanje sodelavce ter s tem prispevali k bolj zdravemu načinu življenja otrok. Katere dejavnosti so se tekom šolskega leta izvajale v enoti Filovci, pa si lahko pogledate v priloženem poročilu.

Zapisala Sonja Gabor