Kraj za igro

in nasmeh

PROGRAM ZDRAVJE V VRTCU

Zdravje v vrtcu je nacionalni program, ki ga smo ga v enoti Fokovci letos izvajali drugo leto zapored. Program koordinira Nacionalni inštitut za javno zdravje, vanj pa se vključujejo vrtci po celotni Sloveniji.

Splošni cilji programa so:
• promocija zdravega načina življenja,
• razvijanje pozitivnih navad, ki vplivajo na zdravje,
• ozaveščanje dejavnikov tveganja.
Da bi prispevali k bolj zdravemu načinu življenja, smo skozi šolsko leto izvedli različne dejavnosti in aktivnosti, kamor smo povabili tudi zunanje sodelavce. Več o samem izvajanju programa si lahko preberete v priloženem poročilu.

Zapisala Gordana Počič, dipl. vzg.