Kraj za igro

in nasmeh

MNOŽIČNI TEK ZA OTROKE

Atletska zveza Slovenije je pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja.

Otroci iz vrtca Filovci so 19. septembra 2019 sodelovali na športnem dogodku, na najbolj množičnem teku otrok v Sloveniji - Začni mlad, tekmuj pošteno. V dopoldanskem času smo organizirali dejavnost na nogometnem igrišču Filovci. Otroci so po lastni izbiri, prilagojeno starosti otrok, opravili tek na 100 ali 200 metrov.
Vrtec je s strani Atletske zveze Slovenije prejel priznanje, ki smo ga v spomin na udeležbo na teku podelili vsakemu udeležencu.

Zapisala in fotografirala vzgojiteljica Bojana Benkovič

MNOŽIČNI TEK ZA OTROKE