Kraj za igro

in nasmeh

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK

Petek, 15. november 2019, je bil za otroke enot Filovci in Moravske Toplice prav poseben dan. Pri zajtrku so je jim namreč pridružili gostje: podžupana Občine Moravske Toplice – Andrej Baligač in Sašo Koca ter občinska svetnika - Igor Camplin in Franc Gomboc, pa tudi ravnateljica Simona Kaučič.

Vlada Republike Slovenije je leta 2012 sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki ga obeležimo vsak tretji petek v novembru. S tem praznikom damo poseben pečat v Sloveniji pridelani hrani. Osrednji dogodek dneva slovenske hrane je tradicionalni slovenski zajtrk. Ta dan v vrtcih po vsej Sloveniji zajtrkujemo črn kruh, med, jabolko, mleko in maslo – vse domačega porekla. Ključni poudarek in pomemben vidik projekta je, da se za ta dan dobavijo domača živila iz lokalnega okolja. Otrokom so vsa našteta živila zelo teknila - zagotovo tudi zaradi lepih pogrinjkov, ki so jih izdelali za ta dan. Izdelali so tudi pogrinjke za nas – goste, v pogovoru z nami pa so nas presenetili z znanjem, ki ga že premorejo. Verjamem, da bodo ti otroci zrasli v odgovorne odrasle, ki se bodo zavedali pomena lokalno pridelane hrane ter ohranjanja tradicije.

Hvala vsem iz enote Filovci in Moravske Toplice za izkazano gostoljubje ter gostom, ki so se nam pridružili pri zajtrku. Hrana tekne veliko bolj, če jo uživaš v prijetni družbi.

Simona Kaučič, ravnateljica

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK