Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana JAVNA OBVESTILA DARILA in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL GDPR

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

Projekt NA-MA POTI

Vrtci občine Moravske Toplice

Datum objave:
01.09.2017
Datum zaključka:
-
Status:
Veljaven
Kontaktna oseba:
Suzana Benčec,   suzana.bencec@guest.arnes.si
Vsebina projekta:

NA-MA POTI (NAravoslovno MAtematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost)

Prijavitelj projekta in koordinator konzorcijskih partnerjev je Zavod RS za šolstvo. V projektu sodeluje poleg Zavoda RS za šolstvo še 7 fakultet in 97 vzgojno-izobraževalnih zavodov, od tega 33 razvojnih in 64 implementacijskih.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske ...) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V sklopu projekta smo v našem zavodu oblikovali tudi posebno delovno skupino, katere člani so strokovni delavci posameznih enot, vodja pa je Suzana Benčec.

VEČ o projektu si lahko preberete na https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti.

 

 

« Nazaj