Kraj za igro

in nasmeh

SKLAD VRTCA


SKLAD zavoda VOMT

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 041 304 880
Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: info@vomt.si

SKLAD zavoda VOMT

Po sklepu Sveta zavoda je bil 17. 1. 2013 ustanovljen Sklad zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice.

Zakonsko podlago zanj predstavlja 135. Člen Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja.

Sklad ima upravni odbor, ki je sestavljen iz predsednika in šestih članov.

Na prvi seji upravnega odbora, ki je bila 28. 3. 2013, so za predsednika izvolili Silvo Nemeš, predstavnico staršev.