Kraj za igro

in nasmeh

FILOVCI

Enota FILOVCI
Filovci 13
9222 BOGOJINA

Mobitel: 041 304 882

Vodja enote: BOJANA BENKOVIČ

E-pošta:

vrtec.filovci@guest.arnes.si

filovci@mojvrtec.com

Poslovalni čas: 6.30 – 15.30


Enota Filovci

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 041 304 880
Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

O vrtcu

Enota FILOVCI
Filovci 13
9222 BOGOJINA


Mobitel: 041 304 882
Vodja enote: SILVIJA VUKOVIČ
E-mail: vrtec.filovci@guest.arnes.si; filovci@mojvrtec.com

Poslovalni čas: 6.30 – 15.30

V vrtcu je samo en kombinirani oddelek - v tem šolskem letu nudi zatočišče otrokom I. in II. starostnega obdobja.  Velika igralnica nudi zelo dobre prostorske pogoje za igro in delo otrok, saj je v njej urejeno veliko igralnih kotičkov, ki otroke spodbujajo k sproščeni in ustvarjalni igri. Bogato in raznovrstno glasbeno, likovno, plesno in gledališko okolje z različnimi spodbudami otrokom omogoča doživljanje sebe in drugih, okolice in umetnosti. Glede na potrebe najmanjših, smo v igralnici poskrbeli za priključek na tekočo vodo. Vrtec ima tudi veliko igrišče, ki otrokom omogoča razvijanje gibalnih sposobnosti.

Vrtec ima razdelilno kuhinjo, kjer se pripravlja malica, zajtrk in kosilo pa se vozi iz centralne kuhinje v Moravskih Toplicah. Zajtrk pripravlja pom. kuharice iz centralne kuhinje. 


V vrtcu so zaposleni ena vzgojiteljica in 1,5 pomočnice vzgojiteljice ter čistilka oz. pomočnica kuharice (v deležu 0,50%).