Kraj za igro

in nasmeh

FOKOVCI

Enota FOKOVCI
Fokovci 26
9208 FOKOVCI

Mobitel: 041 304 883

Vodja enote: GORDANA POČIČ

E-pošta: info@vomt.si

Poslovalni čas: 7.00 – 15.30


Enota Fokovci

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 041 304 880
Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: info@vomt.si

O vrtcu

Enota FOKOVCI
Fokovci 26
9208 FOKOVCI


Mobitel: 041 304 883
Vodja enote: GORDANA POČIČ
E-mail: info@vomt.si


Poslovalni čas: 7.00 – 15.30


V tem šolskem letu sta v enoti Fokovci oblikovana dva oddelka:
- odd. I. starostnega obdobja, 1-2 let (polovični)
- odd. II. Starostnega obdobja, 3-6 let


Vrtec ima na razpolago prostrano razgibano travnato igrišče z igrali, peskovnikom, hribčkom in veliko senčnih dreves, ki nudi otrokom veliko možnosti za razvoj gibalnih sposobnosti, pa tudi seznanjanja z naravo.
Raziskovanje narave odpira vrata do vedno novih spoznanj, ki otrokom širijo obzorje. Dobro sodelujejo tudi z osnovno šolo, ki je v bližini vrtca. Občasno lahko koristijo tudi šolsko telovadnico, pa tudi asfaltne površine pri šoli. Vrtec ima razdelilno kuhinjo, kjer se pripravljata zajtrk in malica, kosilo pa se vozi iz centralne kuhinje v Moravskih Toplicah.
V vrtu so zaposleni: 1 vzgojiteljica, 1 vzgojitelj, in 1,5 pomočnice vzgojiteljice ter čistilka oz. pomočnica kuharja.