Kraj za igro

in nasmeh

MORAVSKE TOPLICE

Enota MORAVSKE TOPLICE
Dolga ul. 29 a
9226 MORAVSKE TOPLICE

Telefon

02 538 14 75

041 304 884 - igralnica 1 in 2
041 304 885 - igralnica 3 in 4
041 304 886 - igralnica 5

Vodja enote: KATJA HOZJAN

E-pošta: info@vomt.si

Poslovalni čas: 6.00 – 16.00


Enota Moravske Toplice

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 041 304 880
Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: info@vomt.si

O vrtcu

Enota MORAVSKE TOPLICE
Dolga ul. 29 a
9226 MORAVSKE TOPLICE


Telefon: 02 538 14 75; 041 304 884 - igralnica 1 in 2, 041 304 885 - igralnica 3 in 4, 041 304 886 - igralnica 5
Vodja enote: KATJA HOZJAN
E-mail: info@vomt.si


Poslovalni čas: 6.00 – 16.00

Za otroke iz enote Moravske Toplice je bil 2. september 2013 prav poseben dan – novo šolsko leto so namreč začeli v novem vrtcu. Kako zelo so bili navdušeni, je težko opisati z besedami. Najpogosteje smo slišali besede:»Velik je!«. Za otroke je torej najpomembnejše, da so prostori v novem vrtcu veliki, da imajo končno dovolj prostora za igro.

Otroci so razporejeni v 5 oddelkov - dva oddeka I. starostnega obdobja, en kombinirani oddelek ter dva oddelka II. starostnega obdobja. Na razpolago imajo 6 igralnic - vsaka ima izhod na teraaso. Ena izmed igralnic je začasno urejena kot knjižnica. Poleg tega imajo na razpolago tudi velik osrednji prostor, prostor za dodatne dejavnosti ter jedilnico. 

V tej enoti so tudi vsi upravni prostori (ravnateljica, poslovna sekretarka, svetovalna delavka, organizator prehrane in ZHR-ja), delavnica za hišnika, centralna pralnica in centralna kuhinja, iz katere se vozijo kosila v ostale enote.

V vrtu so zaposleni: 5 vzgojiteljic in 6,5 pomočnic vzgojiteljic, 0,50 spremljevalke otroka s posebnimi potrebami, kuhar in 3,50 pomočnic kuharja ter ena čistilka in ena čistilka/perica.