Kraj za igro

in nasmeh

PROSENJAKOVCI

Dvojezična enota PROSENJAKOVCI
Prosenjakovci 35
9207 PROSENJAKOVCI 

Kétnyelvű Óvoda PÁRTOSFALVA
Pártosfalva 35
9207 PÁRTOSFALVA

Mobitel: 041 304 872

Vodja enote:

BERNARDA KOROŠA PANTOVIĆ

E-pošta:

vrtec.prosenjakovci@guest.arnes.si

prosenjakovci@mojvrtec.com

Poslovalni čas: 6.00 – 15.30


Enota Prosenjakovci

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 041 304 880
Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: vrtci.obcine-moravske-toplice@guest.arnes.si

O vrtcu

Dvojezična enota PROSENJAKOVCI
Kétnyelvű Óvoda PÁRTOSFALVA

Prosenjakovci 35 - Pártosfalva 35
9207 PROSENJAKOVCI  - 9207 PÁRTOSFALVA


Mobitel: 041 304 872
Vodja enote: BERNARDA KOROŠA PANTOVIĆ
E-mail: vrtec.prosenjakovci@guest.arnes.si; prosenjakovci@mojvrtec.com

Poslovalni čas: 6.00 – 16.00

V tem šolskem letu je v tej enoti oblikovan en kombinirani oddelek. Otroci imajo na razpolago dve med seboj povezani igralnici. V eni izmed njih so urejeni različni kotički, ki otrokom omogočajo veliko ustvarjalne igre. Posebnost te enote pa je prav gotovo dvojezičnost. Vse dejavnosti potekajo v slovenskem jeziku in v jeziku manjšine, t.j. madžarskem jeziku. Tako otroci že v predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše za razvoj govora, hkrati osvajajo dva jezika. Vrtec spodbuja k učenju obeh jezikov, saj je le-ta podlaga za kolektivno dvojezičnost na narodnostno mešanih območjih. Ta se kaže predvsem v spoštovanju odločitve staršev in otrok za učenje prvega, t.j. nedržavnega jezika, ob učenju drugega, t.j. državnega jezika.

Vrtec ima veliko travnato igrišče in manjšo asfaltno ploščad. Travnato igrišče s svojo razgibanostjo ponuja otrokom veliko možnosti za razvoj gibalnih sposobnosti in neposrednega stika z naravo.

Tudi v tej enoti je razdelilna kuhinja, kjer se pripravlja malica, zajtrk in kosilo pa se vozita iz centralne kuhinje v Moravskih Toplicah. Zajtrk pripravlja pom. kuharice iz centralne kuhinje.

V vrtcu sta zaposleni dve vzgojiteljici in pomočnica vzgojiteljice (v deležu 50%), 1na spremljevalka otroka s posebnimi potrebami ter čistilka oz. pomočnica kuharice (0,50 %). 

 

Ebben a tanévben az egységben egy kombinált tagozat alakult. A gyermekek rendelkezésére két összekapcsolt játszószoba áll. Az egyikben különböző sarkok vannak elrendezve, amelyek a kreatív játék lehetőségét nyujtják a gyermekek számára. Ennek az egységnek a sajátossága minden bizonnyal a kétnyelvűség. Minden tevékenységet szlovén és kisebbségi, azaz a magyar nyelven folytatnak. Így az iskola előtti időszakban, amely a beszéd fejlődéséhez legfontosabb, a gyerekek két nyelvet tanulnak egyszerre. Az óvoda mindkét nyelv tanulását ösztönzi, mivel ez a nemztiségileg vegyesen lakott területeken a kollektív kétnyelvűség alapja. Ez elsősorban a szülők és a gyermekek azon döntésének tiszteletben tartásával nyilvánul meg, hogy megtanulják az első, azaz nem állami nyelvet, miközben tanulják a másikat, a nemzeti nyelvet.

Az óvoda egy nagy füves játszótérrel és egy kisebb aszfaltplatóval rendelkezik. A füves játszótér sokoldalúságával számos lehetőséget kínál a gyermekek számára a mozgás és a természettel való közvetlen kapcsolat fejlesztésére.

Az egység elosztó konyhával rendelkezik, ahol az uzsonna készül, míg a reggelit és az ebédet a Moravske Toplice központi konyhájából szálítják. A reggelit a központi konyha kisegítő szakácsa késziti el.

Az óvodában két óvodapedagógus és egy óvodai asszisztens (50% részesedésben) dolgozik, valamint egy kisérő a speciális igényű gyermekek számára és egy takarítónő ilettve kisegítő szakács (0,50 %).

 

 

 

 

 

 

 

igralnica (1).jpg

 

igralnica (2).jpg

 

igralnica (3).jpg

 

igralnica (4).jpg

 

igralnica (5).jpg

 

igralnica (6).jpg