Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana JAVNA OBVESTILA DARILA in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL GDPR

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 041 304 880
Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: info@vomt.si

Obveznosti staršev

Starši ste dolžni:

  • zagotoviti spremstvo otroka na poti v in iz vrtca v skladu z Zakonom o zagotavljanju varnosti v cestnem prometu,
  • otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice,
  • upoštevati Pravilnik o varnosti otrok v vrtcu,
  • pravočasno prihajanje po otroka v skladu z izbranim programom,
  • obveščati vrtec o spremembah v zvezi s podatki, ki vplivajo na varnost otrok ali obračun oskrbnin,
  • redno plačevati ceno programa predšolske dejavnosti na osnovi Pravilnika o načinu in postopkih obračunavanja oskrbe otroka v Vrtcih Občine Moravske Toplice.