Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana JAVNA OBVESTILA DARILA in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL GDPR

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 041 304 880
Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: info@vomt.si

Sodelovanje s starši

Sodelovanje med vrtcem in starši je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj prav to sodelovanje veliko prispeva k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje, ki temelji na skupnem cilju: omogočiti optimalno vzgojo in razvoj ter srečno in zdravo otroštvo.
Naloge sveta staršev so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Samoupravljanje staršev

Sodelovanje s starši bo potekalo na različne načine:

 • preko vsakodnevnih izmenjav informacij (zjutraj, ob odhodu domov),
 • preko pisnih obvestil za starše,
 • na mesečnih govorilnih urah,
 • na roditeljskih sestankih,
 • preko Sveta staršev in Sveta zavoda,
 • preko drugih oblik druženja (praznovanja, delavnice),
 • pa tudi kot pomoč staršev pri izvedbi programa (prireditve, delavnice).


 

Roditeljski sestanki:

Vsak oddelek mora izvesti vsaj 3 roditeljske sestanke.

Mesečne govorilne ure :

Načrtovane so v dogovorih s starši za posamezni oddelek po posameznih enotah.

Pisna obvestila za starše:

Vsa obvestila namenjena staršem se nahajajo v garderobnih prostorih ali pred igralnicami. Tam jim bodo na voljo občasno tudi strokovni članki.

Svet staršev:

Svoje interese, predloge, pobude in kritike bodo starši urejali preko svojih predstavnikov izvoljenih v Svet staršev.

 

Sodelovanje staršev pri neposrednem izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela

 • Sodelovanje staršev pri izvedbi dejavnosti v skupini in v popoldanskih dejavnostih je kot del prednostne naloge zapisano v LDN posameznih enot oziroma podrobneje v letnem načrtu dela oddelka;
 • vključevanje staršev v oddelek ob uvajanju otrok;
 • sodelovanje staršev oz. izvedba posamezne dejavnosti po letnem načrtu   dela oddelka - kot izvajalci le-teh na delovnem mestu, v vrtcu ali pri njih doma (vezano na letni projekt ali krajše tematske sklope);
 • skupna srečanja: starši - otroci - vzgojiteljice (delovno popoldne, igralne urice, priprava igric za otroke …);
 • sodelovanje staršev pri izvedbi zaključkov šolskega leta (izleti, proslave,...).


Vsak strokovni tim planira mesečna srečanja s starši. Srečanja so informativnega, izobraževalnega in družabnega značaja.