Kraj za igro

in nasmeh

O naših vrtcih Podatki o prostih mestih Kotiček za starše Publikacija Letni delovni načrt Svetovalno delo GRADIVA Prehrana JAVNA OBVESTILA DARILA in PREPOVED SPREJEMANJA DARIL GDPR

Vrtci občine Moravske Toplice
Dolga ulica 29a
9226 Moravske Toplice

Telefon: 041 304 880
Telefon: 02 538 14 70

Fax: 02 538 14 73

E-pošta: info@vomt.si

Svetovalno delo

Svetovalna delavka: Monika Šlichthuber Jerebic, univ. dipl. ped in prof. soc.

Sedež: Vrtci občine Moravske Toplice, Dolga ulica 29 A, 9226 Moravske Toplice

Telefon: 02 538 14 72  Mobitel: 041 304 866

E-pošta: monika.s-jerebic@guest.arnes.si

Dosegljiva:

- Vsak delovni dan od 11. do 14. ure v pisarni na upravi vrtca.

  V tem času je tudi dosegljiva na telefon 041 304 866, sicer pa ji lahko pišete na monika.slichthuber-jerebic@guest.arnes.si.

- Po predhodnem dogovoru po e-pošti tudi izven delovnega časa.

- V nujnih primerih poličite na 041 304 880 ali 02 538 14 70 - UPRAVA. 

 

Svetovalna delavka želi v sodelovanju s strokovnimi delavkami, vodstvom vrtca in starši soustvarjati čim boljše pogoje za dobro počutje, razvoj in učenje otrok. Prizadeva si za dvigovanje kakovosti vzgojnega procesa na podlagi merjenja zadovoljstva staršev in zaposlenih ter raznih usposabljanj in predavanj za strokovne delavce in starše, zaradi katerih bi le ti otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno odzivali. Delo svetovalne delavke je namenjeno vsem otrokom, ki so vključeni v vrtec.

Glavne naloge svetovalne delavke so:

  • svetovanje otrokom in staršem,
  • sodelovanje z vzgojitelji in vodstvom vrtca pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja vrtca in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela,
  • sodelovanje pri pripravi in izvedbi individualiziranih programov za otroke s posebnimi potrebami.

Sodelovanje s starši se nam zdi ključnega pomena. Prizadevamo si, da bi staršem nudili oporo, dodatno spodbudo in strokovno pomoč pri težavah, s katerimi se srečujejo.

Najpogostejše teme, o katerih se lahko starši posvetujete s svetovalno delavko:

• vključitev in uvajanje otroka v vrtec;

• posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju;

• razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah;

• posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini (rojstvo, ločitev, selitev, nasilje, smrt, ...);

• težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini;

• svetovanje o pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju;

• spodbujanje potencialno nadarjenega otroka;

• prehod otroka iz vrtca v šolo.

 

Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru, zaupnosti podatkov in je usmerjeno v dobrobit otroka. V kolikor je potrebno, svetovalna delavka v soglasju s starši pri svojem delu sodeluje tudi s strokovnjaki zunanjih institucij.

Svetovalna delavka se s starši srečuje na osebnih svetovanjih in posvetovanjih, na predavanjih in srečanjih za starše ter ostalih skupnih srečanjih, ki jih pripravlja vrtec.