Kraj za igro

in nasmeh

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK - igr. 1

»ZAJTRK S SADJEM - SUPER DAN!«

Vsako leto, tretji petek v mesecu novembru poteka po vzgojno izobraževalnih ustanovah Tradicionalni slovenski zajtrk. Letošnje leto poteka pod sloganom »Zajtrk s sadjem - super dan!«. Navezuje se na mednarodno leto sadja in zelenjave, ki ga je letos organizirala Generalna skupščina Združenih narodov.

V vrtcu Moravske Toplice, v oddelku 1-2 let, so otroci vnaprejšnjem dogovoru s starši in strokovno delavko v vrtec prinesli slike, fotografije, ilustracije živil, značilnih za Tradicionalni slovenski zajtrk. Skupaj smo si jih ogledali. V kartonkah smo iskali živali, ki nam dajejo mleko, in živali, ki z nabiranjem cvetnega prahu skrbijo, da čebelarji pridelajo med. Otroci so usvojili povezavo med čebelo in medom ter kravo in mlekom. Sličice so malčki s pomočjo strokovne delavke lepili na velik format papirja, opremljen z imenom otroka in upodobljenim krožnikom na sredini. Plastificiran pogrinjek si ogledujejo, čebljajo in brbrajo po vsej verjetnosti o izvedbi dejavnosti. Na delavnici so zavzeto sodelovali - z okušanjem sadja in zelenjave. Z navdušenjem so istočasno posegali po le-teh. Na krožnikih so nastajali veseli in nasmejani obrazi iz koščkov sadja in zelenjave - kar nam je uspelo, pa čeprav za kratek čas, saj so čudežno izginjale oči, usta, ušesa...

Zahvaljujem se organizatorki prehrane, Nataši Kučan in kuharju Romanu za pomoč pri izvedbi delavnice, pri nabavi živil. Zanimivo je bilo, da malček, ki ne uživa zelenjave, jo je danes jedel z navdušenjem.

Vzgojiteljica Bojana Benkovič

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK - igr. 1