Kraj za igro

in nasmeh

NOČNI POHOD OKROG BUKOVNIŠKEGA JEZERA

»Aaaaaaaa strah me je! Strah me je teme. Posebej noči takrat tema pokaže vse svoje moči. Podnevi se mi več ne tresejo hlače, saj vidim osebe, predmete, čisto drugače. Sprašujem se, zakaj je tako? Zakaj vsega bojim se zelo? Bojim se teme, grmenja, nevihte, vetra, bojim se čisto vsega. Da o pajkih sploh ne govorim, saj takrat tulim, ne takrat vreščim. Ponoči pomislim na lepe stvari, prijetne spomine in meni ljube ljudi. Ob lučki seveda, to me pomiri. Ko vreme me prestraši, ljubeč objem me, če pa nikogar blizu ni, zavetje varnega doma zadosti.«

Le malo čustev tako vpliva na naše obnašanje in počutje kot strah. Strah je osnovni mehanizem za preživetje, ki se sproži kot odgovor na določene dražljaje, kot sta bolečina in nevarnost. Strah je lahko tudi naš zaveznik, saj nas obvaruje pred nevarnostjo. Straha se nam ni treba učiti, saj nam je to čustvo vrojeno in je prisotno pri vseh razvojnih obdobjih. Otroci so pa tista starostna skupina, ki doživijo mnogo strahov. So tudi mnogo bolj dovzetni za dražljaje iz okolja, sploh tema, ki je eden izmed takšnih dejavnikov. Občutek strahu pa lahko še dodatno spodbudijo besede ali podobe, kot je bilo prikazano v senčnem gledališču (priredba zgodbe Strah me je, avtorice Barbare Lekše). Zato je treba otrokom dati čim več priložnosti, da premagujejo pojav strahu, tako kot smo to počeli na Nočnem pohodu, ki je bil načrtovan v skladu s prednostno nalogo s poudarkom na opazovanju otrok. Otroci so s pomočjo igre Bingo v temi premagovali s pomočjo igre premagovali strah. K premagovanju strahu je v veliki meri zagotovo pripomogla tudi prisotnost znane odrasle osebe in pa svetilka, ki je doprinesla k čarobnost in poskrbela za posebna doživetja na pohodu.

Hvala vsem, ki ste se zbrali, sodelovali in skupaj z nami preživeli pozno popoldne, posebej HVALA vsem za vaš prostovoljni prispevke, ki bo še naprej omogočal delovanje Sklada vrtca!

Zapisala Gordana Počič

NOČNI POHOD OKROG BUKOVNIŠKEGA JEZERA