Kraj za igro

in nasmeh

Mednarodna konferenca: GOZD

Minuli vikend, 25. in 26.11.2022, je za tri strokovne delavke našega zavoda minil v »delovnem okolju«. Udeležile smo se Mednarodne konference v Bohinju, z naslovom GOZD-najlepša in najboljša učilnica, Gozd in podnebne spremembe.

Na konferenci so se zbrali strokovnjaki vseh področij, zainteresirani za didaktiko, učenje na prostem in izkušenjsko učenje. Z željo, da otroke in mlade sistematično ozavestijo in izobrazijo o tesni povezanosti okoljskih tem, na poudarku ekosistema gozda in didaktike učenja na prostem. Še posebej v povezavi s podnebnimi spremembami – da bodo kritično presojali sedanje okoljsko delovanje ter postopoma s spremenjenim ravnanjem oblikovali in ohranjali kvalitetno okolje tudi za naslednje generacije.

Na konferenci smo si izmenjali primere dobre prakse in povezovali različne institucije, ki se ukvarjajo z učenjem na prostem v gozdu, na mednarodnem in državnem nivoju.
Tema konference je temeljila na pomenu učenja na prostem, v gozdu, kjer doživljanje, spoznavanje in raziskovanje narave pozitivno stimulira in izboljša učni proces posameznika. Izpostavljena je bila vloga izobraževanja za trajnostni razvoj in ozaveščanje o podnebnih spremembah in njihovem vplivu na vsakdanje življenje.
Konferenca je bila res bogata s primeri vključevanja podnebnih sprememb v izkušenjsko učenje in učenje na prostem. Spoznali smo tudi nekatere pristope iz tujih držav kot so Finska, Nemčija, Španija, Velika Britanija in ZDA.
Strokovne delavke smo pridobile kar nekaj novega znanja, ki ga bomo vsekakor uporabile pri našem vsakdanjem delu z otroki.

Zapisala:
Martina Zakšek

Mednarodna konferenca: GOZD