Kraj za igro

in nasmeh

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2019 - SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI

Spoštovani starši!

Zaradi morebitne širitve koronavirusa SARS-CoV-2 v našo državo, smo v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice v skladu z navodili pristojnega ministrstva sprejeli ukrepe za zmanjševanje širjenja koronavirusa oz. drugih nalezljivih bolezni.

Prosim, da ravnate v skladu s preventivnimi ukrepi, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2019 - SPLOŠNI PREVENTIVNI UKREPI

https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:
• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60%. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Moravske Toplice, 29. 2. 2020 Simona Kaučič, ravnateljica