Kraj za igro

in nasmeh

Ukrepi za zmanjševanje širjenja koronavirusa

Zaradi morebitne širiwe koronavirusa SARS-CoV-2 v našo državo, smo v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice v skladu z navodili pristojnega ministrstva sprejeli ukrepe za  zranjševanje širjenja koronavirusa oz. drugih nalezljivih bolezni.

Prosim, da ravnate v skladu s preventivnimi ukrepi, k jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Priporočila za preprečevanje okužb dihal in drugih podobnih obolenj v vrtcih/šolah:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzb-dihal-in-drugih-podobnih-obolenj-v-vrtcihsolah