Kraj za igro

in nasmeh

DEŽURSTVO V ČASU EPIDEMIJE

Spoštovani starši,

obveščam vas, da do določenega roka – 15. 3. 2020 do 10. ure, potrebe po varstvu v nujnih primerih ni izrazil nobeden od staršev otrok vključenih v naš zavod.

Dežurstva zato zaenkrat NE bomo izvajali.

V primeru, da se bo potreba pojavila, bomo varstvo organizirali v Vrtcu Moravske Toplice. 

Potrebo lahko izrazite preko eAsistenta Katji Hozjan, koodinatorki delovne skupine ali na 031 825 275 – Simona Kaučič, ravnateljica.

UPOŠTEVAJTE NAVODILA PRISTOJNIH INSTITUCIJ IN OSTANITE ZDRAVI!

 

Simona Kaučič, ravnateljica