Kraj za igro

in nasmeh

Z ZDRUŽENIMI MOČMI ZA SREČO STAREJŠIH LJUDI

Praznični čas, čas obiskov, obdarovanj in dobrih želja. Mnogi bi rekli, da je vse to za zdajšnje rodove preteklost, da so nas COVID-19 in z njim povezani ukrepi zaobjeli s posebno sivino, ki je prestregla vse, kar je bilo lepega. Zaposleni v zavodu Vrtci občine Moravske Toplice – v sodelovanju z občino Moravske Toplice, pa smo želeli z združenimi močmi osrečiti starejše občane, kar nam je tudi uspelo. Občina je posredovala seznam in kuverte, za voščilnice in zapise pa smo poskrbeli zaposleni v vrtcu.

V zavedanju, da lahko s skromnostjo storimo veliko dejanje, smo se lotili izdelave voščilnic v vrtcu, k sodelovanju smo povabili starše in vse zaposlene v Vrtcih občine Moravske Toplice. Zbirka, ki se je z vsakim dnem številčno večala, je pridobivala poseben prizvok z ročno zapisanimi voščili, katerih vsebina je bila prepletena z dobrimi željami. Slikovitost motivov, raznolikost v izdelavi voščilnic in vsak dotik rok v prizadevanjih osrečiti ljudi, je bil zgovoren odraz notranjega čutenja slehernega ustvarjalca. Odrasli smo se ob tem s spomini vračali v svet našega otroštva, otroci so se ob ustvarjanju počutili pomembne in uspešne, starši pa so s sodelovanjem utirali skupne poti dobrodelnosti .
Več kot tisoč voščilnic smo predali na pošto, malo manj kot 500 pa bo potovalo na druge naslove (v Bolnišnico Rakičan in Dom starejših Murska Sobota). Želimo, da bi se vse zapisane želje uresničile slehernemu naslovniku, da bi vsem polepšale praznične dni.

Zapisala vzgojiteljica Milena Černela

Z ZDRUŽENIMI MOČMI ZA SREČO STAREJŠIH LJUDI