Kraj za igro

in nasmeh

PROSTA MESTA in PLAČILO STARŠEV

NOVO: Za vsakega drugega otroka vključenega v vrtec in vsakega tretjega otroka v družini starši oproščeni plačila vrtca

PROSTA MESTA:
Vrtci občine Moravske Toplice, v šolskem letu 2020/21, razpolagamo še:
- z dvema prostima mestoma v enoti Fokovci,
- enim prostim mestom v enoti Moravske Toplice in
- štirimi prostimi mesti v enoti Prosenjakovci.
Veseli nas, da smo skoraj popolnoma zasedeni, hkrati pa smo hvaležni vsem staršem naših malih zadovoljnih obrazkov za zaupanje in mnoge pohvalne in spodbudne besede, ki nas vedno znova dodatno motivirajo.
Za novo šolsko leto 2021/22 smo tudi že opravili vpis. Nekaj prostih mest še imamo (razen v enoti Filovci). Vabljeni k vpisu!

PLAČILO STARŠEV:

Obveščamo vas, da bo s 1. 9. 2021, začela veljati sprememba Zakona o vrtcih (ZVrt-G, Ur. l. RS, št. 18/21), glede sofinanciranja plačil staršev za vrtec (29. in 32. člen).
Starši so oproščeni plačila vrtca za:
- mlajšega otroka, če imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka;
- tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.
Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.
Določilo se začne uporabljati 1. septembra 2021.

Monika Šlichthuber Jerebic, univ. dipl. ped., prof. soc.

PROSTA MESTA in PLAČILO STARŠEV