Kraj za igro

in nasmeh

OPROSTITEV PLAČILA VRTCA s 1. 9. 2021

Oprostitev plačila vrtca po noveli Zakona o vrtcih

Državni zbor je dne 27. 1. 2021 soglasno sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki je bil dne 9. 2. 2021 objavljen v Uradnem listu RS (št. 18/21). Novela zakona je začela veljati dne 24. 2. 2021, razen glede oprostitve plačila vrtca staršev, ki bodo imeli v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma bodo imeli v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka. Oprostitev plačila vrtca staršem prične veljati 1. 9. 2021.

Sprememba drugega odstavka 29. člena Zakona o vrtcih določa pravico do brezplačnega vrtca staršem, ki imajo:

v vrtec hkrati vključena dva otroka ali
v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka (ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem).
Sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka oziroma imajo v vrtec vključenega tretjega in vsakega nadaljnjega otroka, bodo zagotovljena iz državnega proračuna.

V 32. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.«

S prehodnimi določbami novele zakona je še določeno, da »se staršem, ki imajo na dan 1. 9. 2021 že izdano odločbo o znižanem plačilu vrtca v skladu z zakonom, ki ureja pravice iz javnih sredstev, pravica do brezplačnega vrtca za drugega otroka prizna na podlagi zakona in velja do izteka veljavnosti izdane odločbe«. Opozoriti pa je potrebno, da v prehodnih določbah ni določbe, kako se uveljavlja oprostitev plačila stroškov vrtca za otroka, ki je tretji, četrti ali nadaljnji otrok družine, zato predlagamo, da se starši o koriščenju te pravice pozanimate na pristojnem centru za socialno delo. Morda bo do 1. 9. 2021 sprejeta še kakšna normativna sprememba, ki bo urejala tudi to področje.