Kraj za igro

in nasmeh

NAGOVOR ZA STARŠE

Spoštovani starši!


Začenja se novo šolsko leto, leto novih priložnosti in izzivov. Ob pričakovanjih, ki se nam porajajo, je vedno prisotna tudi želja in odgovornost nas vseh, da za otroke zagotovimo varno in spodbudno okolje, v katerem bo rasla njihova radovednost po raziskovanju novega, pa tudi želja po druženju z vrstniki. Zaupanje otrok v odrasle pa lahko spodbudimo le z medsebojnim spoštovanjem in strpnostjo.

Čeprav se novega šolskega leta veselimo, pa nam to veselje malce kvari ponovno širjenje okužb z virusom SARS-CoV-2. Prepričana sem, da tudi starši želite prispevati k varnemu in zdravemu okolju vrtca in boste dosledno upoštevali navodila in priporočila NIJZ in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Po Odloku vlade z dne 23. 8. 2021 velja, da za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec, za vstop v vrtec ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT. Za vse druge prihode staršev v vrtec (roditeljski sestanki, uvajanje otrok in ostala srečanja) pa velja pogoj PCT.

Pogoj PCT pa bomo v našem vrtcu upoštevali tudi pri otrocih:
P – kot POLJUB
C – kot CARTANJE
T – kot TOLAŽBA

Vsem, ki prihajate v naš vrtec želim, da bi se v njem dobro počutili, otrokom pa veliko prijetnih izkušenj, ki jih bodo ohranili kot najbolj dragocene spomine.

Simona Kaučič, ravnateljica