Kraj za igro

in nasmeh

TEDEN OTROKA (4. 10. 2021 - 8. 10. 2021)

Tema: »RAZIGRAN UŽIVAJ DAN!«

... igra ti pomaga razvijati domišljijo,
... igra ti krepi telo,
... igra spleta prijateljstva
...in najpomembnejše: igra nas povezuje!

Dejavnosti:

4. 10. 2021 – »PRIJATELJSTVO«
 tkanje, povezovanje in spoznavanje novih prijateljev in igra s prijatelj v kotičkih igralnice in na prostem

5. 10. 2021 – »SKRITI ZAKLAD«
 igra za krepitev celega telesa – orientacijski pohod na igrišču vrtca in iskanje skritega zaklada

6. 10. 2021 – »ČAROVNIŠKI KLOBUČKI«
 priprava jedilnih »čarovniških klobučkov« iz sestavin skritega zaklada
 izdelava klobukov iz odpadnega materiala

7. 10. 2021 – »RAZIGRANI KORAKI«
 igra in razvoj domišljije v naravnem okolju – pohod in izvedba vseslovenske akcije razigrani koraki v gozdu

8. 10. 2021 – »MALA POZORNA NOGAVIČKA«
 sodelovanje na natečaju »mala pozorna nogavička«
 igra s prijatelji in igračko od doma

TEDEN OTROKA (4. 10. 2021 - 8. 10. 2021)